BIURO WILANÓWBIURO OTWOCK

LEMMONHOUSE Sp. z o.o.

ul.Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa

Regon 142035681, NIP 9512294400

KRS: 0000340072, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50.000zł,

Rachunek bankowy: BPH SA, nr: 63 1060 0076 0000 3280 0000 6865

 

ZARZĄD SPÓŁKI:

Krzysztof Stafiej - Prezes Zarządu

(licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 15763)

Kontakt z biurem:

Tel. 22 885-30-20

FAX 22 258-13-92

e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl